Các Bài Giới Thiệu Khác

NXB Tổng hợp Tp.HCM
NXB Tổng hợp Tp.HCM

Cuốn sách này sẽ giúp bạn nắm vững 24 quy tắc và hướng dẫn cho việc rèn giũa từng thành viên trong nhóm và liên kết họ lại thành một guồng máy hoàn hảo, hết lòng vì mục tiêu chung của công ty.

>>Xem tiếp