Các Bài Giới Thiệu Khác

NXB Tổng hợp Tp.HCM
NXB Tổng hợp Tp.HCM

Cuốn sách này chỉ ra một chương trình cụ thể gồm 6 bước về các giải pháp bán hàng đã được kiểm nghiệm qua thực tế và đem lại hiệu quả như mong muốn. Vì thế nên nó sẽ rất có ích cho các nhân viên kinh doanh trong thời... >>Xem tiếp