Các Bài Giới Thiệu Khác

NXB Tổng hợp Tp.HCM
NXB Tổng hợp Tp.HCM

Cuốn sách trên giới thiệu các phương pháp đầy linh hoạt và sáng tạo trong quá trình lãnh đạo cùng các nguyên tắc làm nền móng cho sự thành công vang dội nối tiếp nhau trong sự nghiệp hiển hách của Lombardi. Các nhà quản... >>Xem tiếp