Các Bài Giới Thiệu Khác

NXB Tổng hợp Tp.HCM
NXB Tổng hợp Tp.HCM

Cuốn sách Nguyên tắc của Powell vén một bức màn bí mật đằng sau việc đưa ra các quyết định, các chiến lược thành công và các triết lý về lãnh đạo của Colin Powell – một vị tướng thao lược, một chính khách lịch lãm, đầy phong... >>Xem tiếp