Các Bài Giới Thiệu Khác

NXB Tổng hợp Tp.HCM
NXB Tổng hợp Tp.HCM

Sách còn lưu ý cách trình bày viết, chừa lề, chừa cột, đặt tên đầu đề, tiểu mục, cái gì phải đưa ra phụ lục, v.v… làm sao để hấp dẫn được khách hàng, để khách hàng chọn công ty mình chứ không chọn công... >>Xem tiếp