Các Bài Giới Thiệu Khác

Trịnh Cao
Trịnh Cao

Cuốn sách của John Baldoni được trình bày và minh họa hết sức cụ thể, hấp dẫn, kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và thực hành, rất phù hợp với tinh thần trọng thực tiễn của doanh nhân và bất cứ ai quan tâm đến nghệ thuật lãnh đạo trong bất... >>Xem tiếp

NXB Tổng hợp Tp.HCM
NXB Tổng hợp Tp.HCM

Những nhà lãnh đao vĩ đại được trình bày và minh họa hết sức cụ thể, hấp dẫn kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và thực hành, rất phù hợp với tinh thần trọng thực tiễn của doanh nhân và bất cứ ai quan tâm đến nghệ thuật... >>Xem tiếp