Các Bài Giới Thiệu Khác

NXB Tổng hợp Tp.HCM
NXB Tổng hợp Tp.HCM

Mỗi bài viết đều thể hiện rõ tình cảm nung nấu của tác giả đối với vận mệnh đất nước, là những đề xuất cụ thể trong việc khơi dậy tiềm năng biển của nước ta, sớm đưa nước ta giành vị trí xứng đáng của một quốc gia biển trong cộng đồng quốc tế.

>>Xem tiếp