Các Bài Giới Thiệu Khác

NXB Tổng hợp Tp.HCM
NXB Tổng hợp Tp.HCM

Qua tuyển tập này, độc giả sẽ có dịp cùng các tác giả nhìn lại và suy gẫm về thực trạng văn hóa - xã hội đang khiến chúng ta băn khoăn, thao thức. Và trong dịp tiếp xúc cởi mở này, hy vọng rằng độc giả sẽ có sự đồng cảm, chia sẻ với những suy... >>Xem tiếp