Các Bài Giới Thiệu Khác

NXB Tổng hợp Tp.HCM
NXB Tổng hợp Tp.HCM

Hi vọng rằng cuốn sách “Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng” sẽ cung cấp cho bạn kiến thức và kinh nghiệm cần thiết để giúp bạn có thể nói một cách tự tin và diễn thuyết một cách thuyết phục.

>>Xem tiếp