Các Bài Giới Thiệu Khác

Nhất Lãm
Nhất Lãm

Bulgakov đưa ra một vấn đề vĩnh cửu nhưng đồng thời luôn luôn là thời sự về trách nhiệm của cá nhân trước lịch sử, trước cuộc đời.

>>Xem tiếp

Nguyễn Hoài
Nguyễn Hoài

Bi kịch của Nghệ nhân là anh không được người đương thời hiểu và đánh giá đúng. Nó cũng là bi kịch của đời riêng Bulgakov và nhiều thiên tài khác.... >>Xem tiếp