Các Bài Giới Thiệu Khác

NXB Tổng hợp Tp.HCM
NXB Tổng hợp Tp.HCM

Chỉ riêng thời gian… quay qua quay lại, ngày tháng mất đi nhưng mình lại được thêm nhiều thứ… Tự nói với mình: đừng bao giờ cho rằng chỉ bị mất, mất được khôn lường, được đấy mà cũng là mất đấy… trả vay cũng không đợi đến kiếp sau…

>>Xem tiếp