Các Bài Giới Thiệu Khác

NXB Tổng hợp Tp.HCM
NXB Tổng hợp Tp.HCM

Sách kết thúc bằng một câu hỏi: “Từ núi rừng đến biển khơi, các anh đang ôm lấy Tổ quốc, đang trải màu xanh cho Tổ quốc Việt Nam hôm nay. Chúng ta phải làm gì để xứng đáng với truyền thống anh hùng ấy?!” (trang 228).

>>Xem tiếp