Các Bài Giới Thiệu Khác

NXB Tổng hợp Tp.HCM
NXB Tổng hợp Tp.HCM

Những câu chuyện thấm đẫm tính nhân bản của chủ nghĩa yêu nước và cách mạng Việt Nam trong thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh. Những câu chuyện trong quyển sách là những tấm gương sáng cho các thế hệ người Việt Nam noi theo và bạn bè thế... >>Xem tiếp