Các Bài Giới Thiệu Khác

NXB Tổng hợp Tp.HCM
NXB Tổng hợp Tp.HCM

Dù công ty, tổ chức của bạn hoạt động trên lĩnh vực nào, từ kỹ thuật, tài chính đến y tế, giáo dục… nắm vững bốn khả năng chính yếu của Steven Spear sẽ dẫn đến con đường hoạt động ưu tú, kết quả cao hơn, ít vốn liếng hơn. Ngoài việc nhấn mạnh tầm... >>Xem tiếp