Tin hoạt động
Tìm “vàng” trong mớ hỗn loạn thị trường sách
Tìm “vàng” trong mớ hỗn loạn thị trường sách

“Sách hay thì sống dai” (nhà triết học Đức Friedrich Nietzsche đã viết như thế), nhưng nếu không có một sự tuyển lựa kỹ càng, vô hình trung, sách hay chết chìm trên giá, còn những cuốn sách vô bổ lại vẫn tung hoành.