Sách đã được đề cử

Khuôn mặt người khác

Khuôn mặt người khác

Tác giả: Kobo Abe

Dịch giả: Phạm Mạnh Hùng

Lĩnh vực đề cử: Văn học

0 lượt bình chọn.

0 bình luận. Xem bình luận


* Thông tin bắt buộc