Sách đã được đề cử

Bắt trẻ đồng xanh

Bắt trẻ đồng xanh

Tác giả: Jerome David Salinger

Dịch giả: Phùng Khánh

Lĩnh vực đề cử: Sách cho người trẻ do cộng đồng sách trẻ bình chọn

lượt bình chọn.

bình luận. Xem bình luận


* Thông tin bắt buộc