Sách đã được đề cử

Tương lai của quản trị

Tương lai của quản trị

Tác giả: Gary Hamel - Bill Breen

Dịch giả: Hoàng Anh và Phương Lan

Lĩnh vực đề cử: Quản trị

0 lượt bình chọn.

0 bình luận. Xem bình luận


* Thông tin bắt buộc