Sách đã được đề cử

Tư duy lại tương lai

Tư duy lại tương lai

Tác giả: Nhiều tác giả

Dịch giả: Vũ Tiến Phúc - Dương Thủy - Phi Hoành

Lĩnh vực đề cử: Quản trị

0 lượt bình chọn.

0 bình luận. Xem bình luận


* Thông tin bắt buộc