Sách đã được đề cử

Tư duy đột phá

Tư duy đột phá

Tác giả: Shozo Hibino - Gerald Nadler

Dịch giả: Vương Long - Phương Trà

Lĩnh vực đề cử: Quản trị

0 lượt bình chọn.

0 bình luận. Xem bình luận


* Thông tin bắt buộc