Sách đã được đề cử

Trí tuệ xúc cảm - Làm thế nào để biến những xúc cảm của bạn thành trí tuệ

Trí tuệ xúc cảm - Làm thế nào để biến những xúc cảm của bạn thành trí tuệ

Tác giả: Daniel Goleman

Dịch giả: Nguyễn Kiến Giang

Lĩnh vực đề cử: Quản trị

0 lượt bình chọn.

0 bình luận. Xem bình luận


* Thông tin bắt buộc