Sách đã được đề cử

Tinh hoa Quản trị của Drucker

Tinh hoa Quản trị của Drucker

Tác giả: Peter F. Drucker

Dịch giả: Nguyễn Dương Hiếu

Lĩnh vực đề cử: Quản trị

0 lượt bình chọn.

0 bình luận. Xem bình luận


* Thông tin bắt buộc