Sách đã được đề cử

Tinh hoa lãnh đạo

Tinh hoa lãnh đạo

Tác giả: John C. Maxwel

Dịch giả: Thịnh Phát

Lĩnh vực đề cử: Quản trị

1 lượt bình chọn.

0 bình luận. Xem bình luận


* Thông tin bắt buộc