Sách đã được đề cử

Tái lập công ty

Tái lập công ty

Tác giả: James Champy - Michael Hammer

Dịch giả: Vũ Tiến Phúc

Lĩnh vực đề cử: Quản trị

0 lượt bình chọn.

0 bình luận. Xem bình luận


* Thông tin bắt buộc