Sách đã được đề cử

Quản trị marketing dành cho Giám đốc điều hành

Quản trị marketing dành cho Giám đốc điều hành

Tác giả: John Quelch - Katherine Jocz - Gail McGovern

Dịch giả: Hương Lan - Kiên Cường

Lĩnh vực đề cử: Quản trị

0 lượt bình chọn.

0 bình luận. Xem bình luận


* Thông tin bắt buộc