Sách đã được đề cử

Quản trị dựa vào tri thức

Quản trị dựa vào tri thức

Tác giả: Ikujiro Nonaka - Ryoko Toyama - Toru Hirata

Dịch giả: Võ Kiều Linh

Lĩnh vực đề cử: Quản trị

0 lượt bình chọn.

0 bình luận. Xem bình luận


* Thông tin bắt buộc