Sách đã được đề cử

Những mô hình Quản trị kinh điển

Những mô hình Quản trị kinh điển

Tác giả: Marcel Van Assen - Gerben Van Den Berg - Paul Peitersma

Dịch giả: Trịnh Minh Giang - Nguyễn Phương Lan

Lĩnh vực đề cử: Quản trị

0 lượt bình chọn.

0 bình luận. Xem bình luận


* Thông tin bắt buộc