Sách đã được đề cử

Nhà Quản trị thành công

Nhà Quản trị thành công

Tác giả: Peter F. Drucker

Dịch giả: Nguyễn Dương Hiếu

Lĩnh vực đề cử: Quản trị

0 lượt bình chọn.

0 bình luận. Xem bình luận


* Thông tin bắt buộc