Sách đã được đề cử

Trăm năm cô đơn

Tác giả: Gabriel Garcia Marquez

Dịch giả: Nguyễn Trung Đức, Phạm Đình Lợi & Nguyễn Quốc Dũng

Lĩnh vực đề cử: Văn học

0 lượt bình chọn.

0 bình luận. Xem bình luận


* Thông tin bắt buộc