Sách đã được đề cử

Tên tôi là Đỏ

Tên tôi là Đỏ

Tác giả: Orhan Pamuk

Dịch giả: Huỳnh Kim Oanh - Phạm Viêm Phương

Lĩnh vực đề cử: Văn học

0 lượt bình chọn.

0 bình luận. Xem bình luận


* Thông tin bắt buộc