Sách đã được đề cử

Papillon - Người tù khổ sai

Papillon - Người tù khổ sai

Tác giả: Henri Charrière

Dịch giả: Cao Xuân Hạo

Lĩnh vực đề cử: Văn học

1 lượt bình chọn.

0 bình luận. Xem bình luận


* Thông tin bắt buộc