Sách đã được đề cử

Ông già và biển cả

Ông già và biển cả

Tác giả: Ernest Hemingway

Dịch giả: Lê Huy Bắc

Lĩnh vực đề cử: Văn học

0 lượt bình chọn.

0 bình luận. Xem bình luận


* Thông tin bắt buộc