Thành Viên: PHẠM CHÍ NHÂN
Nghề nghiệp: Bộ đội
Nơi cư trú: Hà Nội
Số sách giới thiệu: 1
Đôi dòng về tôi
Blog của tôi:  http://my.opera.com/thapbut/
Bàn về vấn đề sử học còn tranh chấp Phạm Tu là Lý Phục Man?
 
 

Thành Viên

Phạm Chí Nhân
Phạm Chí Nhân

Thamgia: 02/03/2009

số bài viết: 1


FOLLOWER

xem tiếp