Thành Viên: TRẦN NHUẬN MINH
Nghề nghiệp: 20 - 8 - 1944
Nơi cư trú: Hải Dương
Số sách giới thiệu: 2
Đôi dòng về tôi

 

Nhà thơ Trần Nhuận Minh sinh năm Giáp Thân (1944) tại Nam Sách, Hải Dương. Ông tốt nghiệp khoa Ngữ văn Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, rồi về sinh sống và làm việc tại Quảng Ninh. Ông từng là giáo viên (1962-1969), làm công tác sáng tác, biên tập văn học tại địa phương nhiều năm và nguyên là Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ninh.  

 

Tác phẩm đã xuất bản: Đấy là tình yêu (thơ, 1971); Âm điệu một vùng đất (thơ, 1980); Trước mùa mưa bão (truyện vừa, 1980); Thành phố bên này sông (thơ, 1982); Nhà thơ áp tải (thơ, 1989); Hoa cỏ (thơ, 1992); Nhà thơ và hoa cỏ (thơ, 1993)...

Giải thưởng văn học:  đề tài công nhân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1980) với tập thơ Âm điệu một vùng đất; Giải thưởng văn học thiếu nhi của TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (1979) với tập Trước mùa mưa bão, Giải thưởng văn học về đề tài công nhân (TLĐLĐ Việt Nam 1990), với tập thơ Nhà thơ áp tải; Giải thưởng Nhà nước (đợt 2) về văn học nghệ thuật cho 2 tập thơ Nhà thơ và hoa cỏBản xonat hoang dã.

 

Thành Viên

Trần Nhuận Minh
Trần Nhuận Minh

Thamgia: 07/01/2009

số bài viết: 2


FOLLOWER

xem tiếp