Thành Viên: HOÀNG THÁI VÂN
Nghề nghiệp: Sinh viên
Nơi cư trú: Hà Nội
Số sách giới thiệu: 2
Đôi dòng về tôi

Đọc sách là niềm đam mê của tôi. Mỗi ngày không đọc sách là một ngày mà tôi thấy mình sống vô ích trong cuộc sống này. Đọc sách là để thay đổi, học hỏi và gìn giữ. Đọc sách là sự kết nối và tồn tại!

Thành Viên

Hoàng Thái Vân
Hoàng Thái Vân

Thamgia: 21/09/2008

số bài viết: 2


FOLLOWER

xem tiếp