Thành Viên: NGUYỄN HOÀNG
Nghề nghiệp: Kinh doanh
Nơi cư trú: TP. HCM
Số sách giới thiệu: 1
Đôi dòng về tôi

1 tháng đọc 1 quyển sách, đó là mục tiêu của tôi.

Thành Viên

Nguyễn Hoàng
Nguyễn Hoàng

Thamgia: 03/01/2013

số bài viết: 1


FOLLOWER

xem tiếp