Thành Viên: NGUYỄN CÔNG TRỨ
Nghề nghiệp: Sinh viên
Nơi cư trú: Quảng Nam
Số sách giới thiệu: 0
Đôi dòng về tôi

Nghiêm túc

Trách nhiệm

Nhiệt tình

Thành Viên

Nguyễn Công Trứ
Nguyễn Công Trứ

Thamgia: 26/11/2012

số bài viết: 0


FOLLOWER

xem tiếp