Thành Viên: NGUYỄN HỒNG NGỌC
Nghề nghiệp: SV
Nơi cư trú: Hà Nội
Số sách giới thiệu: 4
Đôi dòng về tôi

Tôi là một người yêu sách nhiệt tình, Tôi đọc sách từ khi còn rất nhỏ và đặc biệt quan tâm đến lịch sử Việt Nam. Gần đây  tôi đọc thêm nhiều sách về phát triênt con ngưòi và học làm giàu. Tôi nghĩ những cuốn sách này rất thú vị và mong có cơ hội chia sẻ những cảm nhận của mình với những người yêu sách khác.

Thành Viên

Nguyễn Hồng Ngọc
Nguyễn Hồng Ngọc

Thamgia: 14/06/2012

số bài viết: 4


FOLLOWER

xem tiếp