Thành Viên: TƯƠNG LAI
Nghề nghiệp: Trainer
Nơi cư trú: Việt Nam
Số sách giới thiệu: 2
Đôi dòng về tôi

Công việc đòi hỏi tôi phải đọc thường xuyên để tự đào tạo mình.

Thành Viên

Tương Lai
Tương Lai

Thamgia: 20/07/2011

số bài viết: 2


FOLLOWER

xem tiếp