Thành Viên: BÙI VĂN HOÀN
Nghề nghiệp: Học sinh
Nơi cư trú: Hợp Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa
Số sách giới thiệu: 1
Đôi dòng về tôi

Yêu sách từ bé nhưng không có nhiêu điều kiện để đọc sách.

Thành Viên

Bùi Văn Hoàn
Bùi Văn Hoàn

Thamgia: 13/05/2008

số bài viết: 1


FOLLOWER

xem tiếp