Thành Viên: ĐẶNG VĂN HẢI
Nghề nghiệp: Sinh viên
Nơi cư trú: Hà Nội
Số sách giới thiệu: 0
Đôi dòng về tôi

Tôi yêu đọc sách.

Sách là một kho tri thức không bao giờ ta tìm hiểu hết được.

Thành Viên

Đặng Văn Hải
Đặng Văn Hải

Thamgia: 24/09/2010

số bài viết: 0


FOLLOWER

xem tiếp