Thành Viên: LÊ MINH CHÂU
Nghề nghiệp: Sinh viên
Nơi cư trú: Hà Nội
Số sách giới thiệu: 1
Đôi dòng về tôi

Tôi sẽ trở thành nhà đầu tư thành công nhất Việt Nam.

Thành Viên

Lê Minh Châu
Lê Minh Châu

Thamgia: 05/08/2010

số bài viết: 1


FOLLOWER

xem tiếp