Đơn Vị Xuất Bản: CÔNG TY SÁCH FIRST NEWS - TRÍ VIỆT
Địa chỉ: 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM
Số sách giới thiệu: 237
Đôi dòng về Đơn vị xuất bản

 

                      First News - Những Cuốn Sách và Một Con Đường  

 

        First News được thành lập ngày 10/12/1994 với tên gọi Ban Biên Dịch First News(với ý tưởng First News lúc bấy giờ là “Mang đến cho bạn đọc những thông tin, kiến thức mới nhất và hữu ích nhất".

 

"Bất luận thời gian, sách luôn là một sản phẩm tinh thần quí giá!" 

 

Thành Viên

Công ty sách First News - Trí Việt
Công ty sách First News - Trí Việt

Thamgia: 27/03/2008

số bài viết: 237


FOLLOWER

xem tiếp