Thành Viên: NGUYỄN THỊ NỤ
Nghề nghiệp: Học sinh
Nơi cư trú: Đà Nẵng
Số sách giới thiệu: 1
Đôi dòng về tôi

Hy vọng được cùng mọi người nói lên vấn đề về sách mà em quan tâm. Em thực sự cũng rất thích sách, đặc biệt lá sách văn học.

Thành Viên

Nguyễn Thị Nụ
Nguyễn Thị Nụ

Thamgia: 24/04/2010

số bài viết: 1


FOLLOWER

xem tiếp