Thành Viên: KIỀU DIỄM
Nghề nghiệp: Giáo viên
Nơi cư trú: TP. Hồ Chí Minh
Số sách giới thiệu: 9
Đôi dòng về tôi

 


...Tìm đến sách để mình SỐNG CHẬM hơn, SỐNG ĐẦY hơn...!

Thành Viên

Kiều Diễm
Kiều Diễm

Thamgia: 16/01/2010

số bài viết: 9


FOLLOWER

xem tiếp