Thành Viên: TUẤN ANH
Nghề nghiệp: Quản lý
Nơi cư trú: Việt Nam
Số sách giới thiệu: 3
Đôi dòng về tôi

Thích đọc sách về kinh tế, phát triển kỹ năng lãnh đạo.

Thành Viên

Tuấn Anh
Tuấn Anh

Thamgia: 02/11/2009

số bài viết: 3


FOLLOWER

xem tiếp