Thành Viên: NGUYỄN PHẠM
Nghề nghiệp: Biên tập viên
Nơi cư trú: Thành phố Hồ Chí Minh
Số sách giới thiệu: 8
Đôi dòng về tôi
"Chọn sách để đọc cũng như chọn bạn để chơi. Hãy xem chừng bạn giả!" (Damiron)

Thành Viên

Nguyễn Phạm
Nguyễn Phạm

Thamgia: 27/01/2008

số bài viết: 8


FOLLOWER

xem tiếp