Thực tế!

Một câu chuyện xen giữa những cảm xúc của sự oán giận và đồng cảm.

Chỉ vì đồng tiền mà xảy ra những hành động tranh giành ngang ngược. Ngay cả đôí với những người thân trong gia đình cũng thể hiện những đạo nghịch.


Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰC