Có thể tham khảo thêm thông tin tại đây:

http://www.vanhoamientrung.org/home/index.php?option=com_content&view=article&id=16:vn-hoa-lang-min-nui-trung-b-vit-nam-gia-tr-truyn-thng-va-nhng-bc-chuyn-lch-s-dn-liu-t-min-nui-qung-nam-the-village-culture-of-the-mountainous-areas-in-central-vietnam-its-traditional-values-and-historical-changes-data-trawn-from-t&catid=7:an-pham&Itemid=23

Trân trọng!


Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰC