Các bạn trẻ ngày nay những thế hệ 8x, 9x như tôi đây thường ít đọc truyện của những tác giả Việt Nam. Bản thân tôi sau khi đọc rất nhiều tiểu thuyết nước ngoài quay lại đọc những tác phẩm của những nhà văn Việt Nam tôi thấy rất hay. Có phải chăng thế hệ chúng ta đang thực sự không biết điều gì thực sự có giá trị cần phải trân trọng và giữ gìn!


Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰC